Nämnd   Brottsförebyggande rådet
2019-01-01 -- 2019-06-30 <<
Ordinarie ledamöter (21)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant M Adjungerande
Vakant M Adjungerande
Tobias Björklund S Adjungerande SÖLVESBORG
Hillevi Colliander S Adjungerande SÖLVESBORG
Christopher Ekenberg S Adjungerande SÖLVESBORG
Jörgen Englin S Adjungerande SÖLVESBORG
Rolf Engström SoL Partirepresentant SÖLVESBORG
Benny Karlsson SD Adjungerande SÖLVESBORG
Lars Lamberg L Partirepresentant SÖLVESBORG
Robert Lindén SD Adjungerande SÖLVESBORG
Lennart Nilsson M Adjungerande SÖLVESBORG
Harald Olsson SD Adjungerande SÖLVESBORG
Willy Söderdahl V Partirepresentant SÖLVESBORG
Nina C Sturesson M Adjungerande SÖLVESBORG
Ulf Svensson C Partirepresentant SÖLVESBORG
Peter Thyrén SD Adjungerande SÖLVESBORG
Louise Erixon SD Ordförande SÖLVESBORG
Vakant M Ledamöter
Johanna Beijer S Ledamöter SÖLVESBORG
Robert Lindén SD Ledamöter SÖLVESBORG
Roine Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Arne Bogren M Ersättare SÖLVESBORG
Robert Manea KD Ersättare SÖLVESBORG
Viveka Olofsson S Ersättare SÖLVESBORG
 
Uppdaterad 2020-09-18 20:02:32