Nämnd   Kommunfullmäktige
1988-11-01 -- 1991-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (49)
Namn Parti Uppdrag Ort
Inger Sandberg S Ordförande
Sven-Inge Antonsson C Vice ordförande SÖLVESBORG
Per-Arne Jönsson S Vice ordförande
Jens Åberg (-) Ledamöter SÖLVESBORG
Torsten Bengtson M Ledamöter
Turid Bengtson M Ledamöter
Folke Bengtsson C Ledamöter
Jesper Bengtsson C Ledamöter SÖLVESBORG
Nils-Gunnar Berg M Ledamöter SÖLVESBORG
Mats Berggren MP Ledamöter
Ingrid Christensen M Ledamöter SÖLVESBORG
Carl-Erik Claesson C Ledamöter
Leif Gummesson S Ledamöter SÖLVESBORG
Gunborg Gunnarsson MP Ledamöter
Sture Håkansson L Ledamöter
Birger Hanseblad KD Ledamöter
Christina Hilmansson M Ledamöter
Maj-Vis Hultén C Ledamöter SÖLVESBORG
Inge Isacsson S Ledamöter
Sigvard Johansson L Ledamöter
Bengt Johnsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Bert Johnsson S Ledamöter
Jeppe Johnsson M Ledamöter SÖLVESBORG
Stig Jönsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Bengt-Åke Karlsson M Ledamöter SÖLVESBORG
Gunlög Kjerstensson S Ledamöter SÖLVESBORG
Arnold Knutsson V Ledamöter
Gunilla Larsen S Ledamöter
Per-Olov Larsen S Ledamöter SÖLVESBORG
Britt-Marie Lindberg S Ledamöter
Elsa Löfgren S Ledamöter
Jan Maltestam S Ledamöter SÖLVESBORG
Åke Mattisson S Ledamöter
Hans Milton L Ledamöter
Hasse Nilsson M Ledamöter
Alve Ohlsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Gerd Olsson S Ledamöter
Olle Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Roine Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Jan Paborn L Ledamöter
Arne Palmqvist KD Ledamöter
Erik Pedersen S Ledamöter
Lizzie Persson S Ledamöter
Leif Ramberg M Ledamöter SÖLVESBORG
Bo Sandqvist MP Ledamöter SÖLVESBORG
Julio Serio S Ledamöter
Bertil Sjöstedt S Ledamöter
Christer Skoog S Ledamöter SÖLVESBORG
Ulla Ståål MP Ledamöter
Ersättare (26)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingrid Adolvsson KD Ersättare
Monica Åstradsson S Ersättare
Arne Bogren M Ersättare SÖLVESBORG
Christer Edvinsson M Ersättare
Stina Håkansson C Ersättare
Ros-Marie Henriksson (-) Ersättare SÖLVESBORG
Sven-Åke Henriksson (-) Ersättare SÖLVESBORG
Hasse Hoff MP Ersättare
Lars Joelsson C Ersättare SÖLVESBORG
Ingrid Johansson S Ersättare
Maria Kjellsson S Ersättare
Hans Lindgren L Ersättare
Bennie Nilsson L Ersättare
Leif Nilsson S Ersättare SÖLVESBORG
Karin Nordkvist S Ersättare
Ing-Mari Nyström M Ersättare
Brita Olsson S Ersättare
Jörgen Pedersen S Ersättare
John-Åke Persson S Ersättare
Anne-Marie Rundberg MP Ersättare
Christa Steklmacher M Ersättare
Jerker Svensson S Ersättare
Ralph Svensson C Ersättare
Tord Svensson M Ersättare
Ulf Svensson C Ersättare SÖLVESBORG
Ingrid Christensen M Suppleanter SÖLVESBORG
 
Uppdaterad 2020-08-15 16:02:14