Nämnd   Sölvesborgs Kommunföretag AB
1998-05-25 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jens Åberg (-) Ordförande SÖLVESBORG
Torsten Bengtson M Vice ordförande
Per-Olov Larsen S Vice ordförande SÖLVESBORG
Vakant (-) Ledamöter
Torbjörn Brodersen V Ledamöter
Maj-Vis Hultén C Ledamöter SÖLVESBORG
Inge Isacsson S Ledamöter
Stig Jönsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Bengt-Åke Karlsson M Ledamöter SÖLVESBORG
Gunlög Kjerstensson S Ledamöter SÖLVESBORG
Hasse Nilsson M Ledamöter
Gerd Olsson S Ledamöter
Inger Sandberg S Ledamöter
Vakant (-) Revisorer
Bengt Johnsson S Stämmoombud SÖLVESBORG
Ersättare (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Andersson M Ersättare
Sven-Inge Antonsson C Ersättare SÖLVESBORG
Jörgen Johansson S Ersättare SÖLVESBORG
Per-Martin Mauritzson S Ersättare
Alve Ohlsson S Ersättare SÖLVESBORG
Arne Palmqvist KD Ersättare
Sivert Persson S Ersättare
Ingrid Roth MP Ersättare
Bertil Sjöstedt S Ersättare
Christer Skoog S Ersättare SÖLVESBORG
Ebbe Södergren M Ersättare SÖLVESBORG
Anita Svensson S Ersättare
Åke Werdenfels M Ersättare SÖLVESBORG
Vakant (-) Revisorsersättare
Rune Persson C Ersättare Stämmoombud
 
Uppdaterad 2020-08-12 20:02:46