Nämnd   Fritids- och Kulturnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Svensson S Ordförande SÖLVESBORG
Daniel Svensson S Ledamöter SÖLVESBORG
Leif Ramberg M Ledamöter SÖLVESBORG
Raoul Persson V Ledamöter SÖLVESBORG
Viveka Olofsson S Vice ordförande SÖLVESBORG
Jan Maltestam S Ledamöter SÖLVESBORG
Lars Joelsson C Ledamöter SÖLVESBORG
Jolanta Green SD Ledamöter SÖLVESBORG
Arne Bogren M Vice ordförande SÖLVESBORG
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Allan Petersson SD Ersättare SÖLVESBORG
Ruza Mastilo V Ersättare SÖLVESBORG
Petra Jeppsson S Ersättare SÖLVESBORG
Sten-Inge Henningsson KD Ersättare SÖLVESBORG
Dan Eriksson S Ersättare SÖLVESBORG
Olivia Costea S Ersättare
Macarena Cerrudo L Ersättare SÖLVESBORG
Dan Boberg MP Ersättare SÖLVESBORG
Marcus Bernhardsson M Ersättare SÖLVESBORG
 
Uppdaterad 2020-07-13 08:03:06