Nämnd   Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Nilsson M Gode män
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-07 20:02:28