Nämnd   Fritids- och Kulturnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Svensson S Ordförande SÖLVESBORG
Viveka Olofsson S Vice ordförande SÖLVESBORG
Arne Bogren M Vice ordförande SÖLVESBORG
Raoul Persson V Ledamöter SÖLVESBORG
Leif Ramberg M Ledamöter SÖLVESBORG
Lars Joelsson C Ledamöter SÖLVESBORG
Daniel Svensson S Ledamöter SÖLVESBORG
Jolanta Green SD Ledamöter SÖLVESBORG
Jan Maltestam S Ledamöter SÖLVESBORG
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Boberg MP Ersättare SÖLVESBORG
Ruza Mastilo V Ersättare SÖLVESBORG
Marcus Bernhardsson M Ersättare SÖLVESBORG
Macarena Cerrudo L Ersättare SÖLVESBORG
Allan Petersson SD Ersättare SÖLVESBORG
Olivia Costea S Ersättare SÖLVESBORG
Dan Eriksson S Ersättare SÖLVESBORG
Sten-Inge Henningsson KD Ersättare SÖLVESBORG
Petra Jeppsson S Ersättare SÖLVESBORG
 
Uppdaterad 2019-10-23 18:02:44