Nämnd   Kommunfullmäktige
2014-08-29 -- 2014-10-15 <<
Ordinarie ledamöter (53)
Namn Parti Uppdrag Ort
Viveka Olofsson S Ordförande SÖLVESBORG
Peter Jeppsson S Vice ordförande SÖLVESBORG
Maria Knutsson M Vice ordförande SÖLVESBORG
Heléne Björklund S Ledamöter SÖLVESBORG
Jeppe Johnsson M Ledamöter SÖLVESBORG
Emilie Pilthammar M Ledamöter SÖLVESBORG
Jimmie Åkesson SD Ledamöter SÖLVESBORG
Roine Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Ingrid Christensen M Ledamöter SÖLVESBORG
Patrik Rosengren S Ledamöter SÖLVESBORG
Inger Pilthammar M Ledamöter SÖLVESBORG
Ingvar Karlsson SD Ledamöter SÖLVESBORG
Per-Olov Larsen S Ledamöter SÖLVESBORG
Ulf Svensson C Ledamöter SÖLVESBORG
Christina Hedenram S Ledamöter SÖLVESBORG
Willy Söderdahl V Ledamöter SÖLVESBORG
Arne Bogren M Ledamöter SÖLVESBORG
Peter Wald S Ledamöter SÖLVESBORG
Eva Malm S Ledamöter SÖLVESBORG
Paul Andersson M Ledamöter SÖLVESBORG
Bo Sandqvist MP Ledamöter SÖLVESBORG
Allan Petersson SD Ledamöter SÖLVESBORG
Lars Lamberg L Ledamöter SÖLVESBORG
Mats Svensson S Ledamöter SÖLVESBORG
Hillevi Colliander S Ledamöter SÖLVESBORG
Olle Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Ebbe Södergren M Ledamöter SÖLVESBORG
Ingrid Wald S Ledamöter SÖLVESBORG
Arne Green SD Ledamöter SÖLVESBORG
Christel Henningsson KD Ledamöter SÖLVESBORG
Bengt-Åke Karlsson M Ledamöter SÖLVESBORG
Alve Ohlsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Robin Mattisson C Ledamöter SÖLVESBORG
Rebecca Wald V Ledamöter SÖLVESBORG
Annelie Rosenqvist S Ledamöter SÖLVESBORG
Anna-Carin Steen M Ledamöter SÖLVESBORG
Leif Nilsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Mikaela Rosenlund M Ledamöter SÖLVESBORG
Birgitta Karlsson SD Ledamöter SÖLVESBORG
Monica Gadd Langergaard S Ledamöter SÖLVESBORG
Markus Alexandersson S Ledamöter SÖLVESBORG
Kith Mårtensson M Ledamöter SÖLVESBORG
Nihada Kilim S Ledamöter SÖLVESBORG
Eva-Lena Ulvsfält MP Ledamöter SÖLVESBORG
Maria Bogren M Ledamöter SÖLVESBORG
Stig Jönsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Jackie Tallhamn SD Ledamöter
Robert Lindman L Ledamöter SÖLVESBORG
Ann Olsson S Ledamöter SÖLVESBORG
Roger Zetterqvist (-) Tjänstemän
Monica Andersson (-) Tjänstemän
Bo-Inge Nilsson (-) Tjänstemän
Johanna Lilja (-) Tjänstemän
Ersättare (31)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bertil Olsson SD Ersättare SÖLVESBORG
Mats Birgersson M Ersättare SÖLVESBORG
Nina C Sturesson M Ersättare SÖLVESBORG
Jan-Erik Pilthammar M Ersättare SÖLVESBORG
Anders Fransson M Ersättare SÖLVESBORG
Pernilla Flinthage M Ersättare SÖLVESBORG
Björn-Åke Andersson M Ersättare SÖLVESBORG
Leif Ramberg M Ersättare SÖLVESBORG
Ronny Berggren C Ersättare SÖLVESBORG
Karl-Erik Ivarsson C Ersättare SÖLVESBORG
Macarena Cerrudo L Ersättare SÖLVESBORG
Sven Eng L Ersättare SÖLVESBORG
Robert Manea KD Ersättare SÖLVESBORG
Sten-Inge Henningsson KD Ersättare SÖLVESBORG
Ewonne Månsson S Ersättare SÖLVESBORG
Tobias Björklund S Ersättare SÖLVESBORG
Bodil Nyström S Ersättare SÖLVESBORG
Christer Skoog S Ersättare SÖLVESBORG
Elisabeth Jönsson S Ersättare SÖLVESBORG
Nils-Wåge Svensson S Ersättare SÖLVESBORG
Birgitta Jönsson S Ersättare SÖLVESBORG
Conny Malm S Ersättare SÖLVESBORG
Alija Kilim S Ersättare SÖLVESBORG
Petra Jeppsson S Ersättare SÖLVESBORG
Jörgen Johansson S Ersättare SÖLVESBORG
Marcus Ekdahl V Ersättare SÖLVESBORG
Lars Andersson-Ivarsson V Ersättare SÖLVESBORG
Dan Boberg MP Ersättare SÖLVESBORG
Sara Björnsson MP Ersättare SÖLVESBORG
André Svensson SD Ersättare SÖLVESBORG
Göran Henriksson SD Ersättare SÖLVESBORG
 
Uppdaterad 2019-10-23 18:02:44