Förtroendevald   Arne Bogren m <<
Adress   Allekåsavägen 11
Co Adress  
Postadress   294 72 SÖLVESBORG
Telefon bostad   0456-527 82
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   arne@hemmakring.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2019-07-01 --
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2019-06-17 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-06-17 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2019-06-05 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud Stämmoombud 2019-06-01 --
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud Stämmoombud 2019-05-10 --
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2019-01-01 --
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Representanter 2019-01-01 --
Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Kulturpriskommittén Ledamöter 2019-01-01 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-01-01 --
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-16 --
 
Uppdaterad 2020-11-26 20:05:08