Förtroendevald   Ulf Svensson c <<
Adress   Furuvägen 17
Co Adress  
Postadress   294 76 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   073-300 85 74
Fax  
E-post   ulf.svensson@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Partirepresentant 2019-07-01 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2019-06-05 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-03-12 --
Brottsförebyggande rådet Partirepresentant 2019-01-01 -- 2019-06-30
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamöter 2019-01-01 --
Naturvårdsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Brottsförebyggande rådet Partirepresentant 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2015-01-01
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2011-06-11 -- 2015-06-02
Funktionshinderrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-04-01
Pensionärsrådet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2007-06-13 -- 2011-06-10
Funktionshinderrådet Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Omsorgsnämnden Ersättare 2005-08-29 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1988-11-01 -- 1991-10-31
 
Uppdaterad 2020-08-14 16:02:50