Förtroendevald   Faire Baubec s <<
Adress   Dr Sternsgatan 4 D
Co Adress  
Postadress   294 32 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   073-679 34 06
Fax  
E-post   faire.baubec@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Omsorgsnämnden Ersättare 2020-06-15 --
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2020-04-27 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-04-03 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2019-04-03
Folkhälsoråd Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Omsorgsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Omsorgsnämnden Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Omsorgsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-04-01
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2007-06-13 -- 2011-06-10
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-08-06 16:02:42