Förtroendevald   Vakant  m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunbygderåd Representanter 2019-06-17 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-06-17 --
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2019-06-17 --
 
Uppdaterad 2019-12-07 14:02:20