Förtroendevald   Vakant  m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-06-17 --
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande Ledamöter 2019-06-17 --
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-06-17 --
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-06-17 --
Kommunbygderåd Representanter 2019-06-17 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2019-06-17 --
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ledamöter 2019-06-17 --
Kommunstyrelsen Kontaktman hemvärnet 2019-06-17 --
Leader Sydost Representanter 2019-06-17 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-06-17 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-06-17 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-06-17 --
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2019-06-17 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-05-15 --
 
Uppdaterad 2019-08-17 20:02:29