Förtroendevald   Vakant  m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ersättare 2019-09-09 -- 2019-09-09
Naturvårdsrådet Ersättare 2019-09-09 -- 2019-10-01
Omsorgsnämnden Ledamöter 2019-09-09 -- 2019-09-09
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-09-09 -- 2019-09-09
Överförmyndarnämnden Ordförande 2019-09-09 -- 2019-09-09
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-06-17 -- 2019-09-09
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-06-30
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-06-17 -- 2019-06-30
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-06-17 -- 2019-06-30
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-09-09
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-09-26
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-08-27
Kommunbygderåd Representanter 2019-06-17 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-08-28
Kommunfullmäktige Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-07-03
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-09-09
Kommunstyrelsen Kontaktman hemvärnet 2019-06-17 --
Leader Sydost Representanter 2019-06-17 -- 2019-10-01
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-09-26
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-08-27
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-06-17 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-08-27
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2019-06-17 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-05-15 -- 2019-08-28
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-05-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-05-15 -- 2019-05-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2019-05-06 -- 2019-05-15
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Valnämnden Ledamöter 2019-01-01 -- 2019-01-01
Naturvårdsrådet Ledamöter 2017-04-18 -- 2017-04-18
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2016-12-19 -- 2016-12-19
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-10-17 -- 2016-10-26
Kommunfullmäktige Ledamöter 2016-10-17 -- 2016-10-26
Naturvårdsrådet Ledamöter 2016-10-17 -- 2016-10-17
Byggnadsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2015-01-01
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2013-10-22 -- 2013-10-22
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-03-25 -- 2013-05-07
Omsorgsnämnden Ledamöter 2013-03-25 -- 2013-05-06
Pensionärsrådet Ersättare 2013-03-25 -- 2013-04-25
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2013-02-11 -- 2013-03-25
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2013-02-11 -- 2013-02-27
Kommunfullmäktige Ledamöter 2013-02-11 -- 2013-03-21
Nämndemän - Blekinge tingsrätt Nämndemän 2013-02-11 -- 2013-03-25
Nämndemän - Blekinge tingsrätt Nämndemän 2013-02-11 -- 2013-02-11
Omsorgsnämnden Ersättare 2012-03-26 -- 2012-06-25
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Ersättare 2011-10-24 -- 2012-05-30
Byggnadsnämnden Ersättare 2011-09-12 -- 2011-10-24
Miljöförbundet Blekinge Väst Ledamöter 2009-09-28 -- 2009-10-26
Kommunfullmäktige Ledamöter 2009-05-04 -- 2009-05-04
Sölvesborgs kommuns EU-nät Representanter 2009-05-04 -- 2009-05-04
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2009-05-01 -- 2009-05-01
Kommunfullmäktige Ledamöter 2009-05-01 -- 2009-05-01
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2009-03-30 -- 2009-04-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2009-03-30 -- 2009-04-27
Sölvesborgs Industri AB Suppleanter 2009-03-30 -- 2011-04-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2008-10-27 -- 2008-12-12
Trafiksäkerhetskommittén Ersättare 2006-08-28 -- 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2005-08-29
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2005-08-29
 
Uppdaterad 2019-10-14 10:03:47