Förtroendevald   Paul Andersson m <<
Adress   Södergatan 19 A
Co Adress  
Postadress   294 31 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0456-81 61 23
Telefon mobil   073-923 71 64
Fax  
E-post   paul.andersson@solvesborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-08-27 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-08-27 --
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-07-01 --
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Ersättare 2019-06-17 --
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2019-06-17 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-06-17 --
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Vice ordförande 2019-06-17 --
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2019-06-17 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Vice ordförande 2019-06-17 --
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ersättare 2019-06-17 --
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ordförande 2019-04-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
 
Uppdaterad 2020-11-26 20:05:08