Förtroendevald   Heléne Björklund s <<
Adress   Bökmansgatan 5 A
Co Adress  
Postadress   294 34 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0708-11 32 21
Fax  
E-post   helene.bjorklund@riksdagen.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ordförande 2015-06-03 -- 2019-06-04
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Representanter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2015-01-01 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Namnkommittén Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunstyrelsen Ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ordförande 2011-06-11 -- 2015-06-02
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2011-01-01 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Namnkommittén Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Turistråd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ordförande 2007-06-13 -- 2011-06-10
Sölvesborgs Industri AB Ordförande 2007-04-20 -- 2011-04-15
Turistråd Ordförande 2007-01-09 -- 2010-12-31
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Representanter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Campus Sölvesborg Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Folkhälsoråd Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Namnkommittén Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2006-03-27 -- 2006-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2006-03-27 -- 2007-06-12
Campus Sölvesborg Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Länskommittén för Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag Representanter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Namnkommittén Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2002-11-01 -- 2006-10-31
Campus Sölvesborg Ersättare 2001-05-28 -- 2002-12-31
Funktionshinderrådet Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 1999-01-01 -- 2003-06-17
Kommunfullmäktige Ledamöter 1998-11-01 -- 2002-10-31
 
Uppdaterad 2020-08-11 20:02:28