Förtroendevald   Emilie Pilthammar m <<
Adress   Gullvivevägen 26
Co Adress  
Postadress   294 72 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0456-81 61 23
Telefon mobil  
Fax  
E-post   emilie.pilthammar@solvesborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2019-05-15 --
Leader Sydost Representanter 2019-05-10 --
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Ersättare 2019-01-01 --
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-01-01 --
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande Ledamöter 2019-01-01 --
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunbygderåd Representanter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-01-01 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-01-01 --
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2018-10-16 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2015-06-03 --
 
Uppdaterad 2019-05-25 10:02:41