Förtroendevald   Alija Kilim s <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Byggnadsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-08-29 -- 2014-10-15
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-10-11 -- 2014-08-29
Kommunfullmäktige Ersättare 2012-09-20 -- 2012-09-20
Kommunfullmäktige Ersättare 2012-09-20 -- 2013-10-11
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Valnämnden Ersättare 2009-11-23 -- 2010-12-31
Trafiksäkerhetskommittén Ledamöter 2008-10-27 -- 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Trafiksäkerhetskommittén Ersättare 2007-01-01 -- 2008-10-27
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
 
Uppdaterad 2020-08-07 20:02:28