Förtroendevald   Hillevi Colliander s <<
Adress   Sölvevägen 60
Co Adress  
Postadress   294 39 SÖLVESBORG
Telefon bostad   0456-143 84
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   hillevi.colliander@solvesborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-01-01 --
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden Gode män 2019-01-01 --
Omsorgsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 --
Omsorgsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2015-06-03 --
 
Uppdaterad 2019-05-19 20:02:28