Förtroendevald   Hillevi Colliander s <<
Adress   Sölvevägen 60
Co Adress  
Postadress   294 39 SÖLVESBORG
Telefon bostad   0456-143 84
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   hillevi.colliander@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-07-01 --
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-01-01 -- 2019-06-30
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden Gode män 2019-01-01 --
Omsorgsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 --
Omsorgsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2019-04-30
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter Ledamöter 2015-04-01 -- 2019-04-25
Pensionärsrådet Ledamöter 2015-03-11 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnden Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2015-01-01
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden Gode män 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Miljöförbundet Blekinge Väst Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Namnkommittén Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Byggnadsnämnden Ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2014-03-24 -- 2015-03-31
Byggnadsnämnden Ordförande 2013-06-24 -- 2014-04-01
Naturvårdsrådet Ledamöter 2013-06-24 -- 2014-12-31
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter Ledamöter 2011-05-19 -- 2015-03-31
Byggnadsnämnden Vice ordförande 2011-01-01 -- 2013-06-24
Funktionshinderrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden Gode män 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljöförbundet Blekinge Väst Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2013-06-24
Valnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
Miljöförbundet Blekinge Väst Ersättare 2009-11-23 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2009-10-26 -- 2009-10-26
Kommunfullmäktige Ersättare 2009-10-26 -- 2010-10-31
Sydostkemi AB Ledamöter 2009-05-26 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2008-05-26 -- 2010-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2008-05-26 -- 2011-06-10
Trafiksäkerhetskommittén Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-08-14 14:02:57