Förtroendevald   Lennart Nilsson m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2019-01-01 --
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2008-12-31 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-22 18:03:41