Förtroendevald   Nils-Wåge Svensson s <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Pensionärsrådet Ersättare 2015-03-11 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-09-24
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-08-29 -- 2014-10-15
Byggnadsnämnden Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Naturvårdsrådet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-08-29
Byggnadsnämnden Ledamöter 2009-11-23 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 20:02:32