Förtroendevald   Kith Mårtensson m <<
Adress   Backavägen 33
Co Adress  
Postadress   294 75 SÖLVESBORG
Telefon bostad   0456-81 61 92
Telefon arbete  
Telefon mobil   0721-66 31 52
Fax  
E-post   kith.martensson@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samordningsförbundet Finsam Blekinge Ledamöter 2020-03-10 --
Naturvårdsrådet Ersättare 2019-10-01 --
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ledamöter 2019-09-09 --
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-07-01 --
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2019-06-17 --
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-06-17 --
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Ordförande 2019-06-17 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-06-17 --
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2019-06-12 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2019-06-05 --
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 -- 2019-06-17
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2018-02-01 -- 2018-12-31
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden Ersättare 2017-03-27 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Folkhälsoråd Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ersättare 2015-01-01 -- 2014-12-31
Samordningsförbundet Finsam Blekinge Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2013-03-25 -- 2014-04-01
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2011-06-11 -- 2015-06-02
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2013-03-25
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-04-01
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
 
Uppdaterad 2020-08-14 14:02:57