Förtroendevald   Eva-Lena Ulvsfält mp <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Sölvesborgshem AB Suppleanter 2015-04-01 -- 2019-05-09
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Miljöförbundet Blekinge Väst Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Naturvårdsrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2014-09-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-09-01 -- 2014-12-31
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ersättare 2014-09-01 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Energi AB Suppleanter 2014-09-01 -- 2014-09-01
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2014-09-01 -- 2015-06-02
Sölvesborgshem AB Ledamöter 2014-09-01 -- 2015-04-01
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-04-02 -- 2014-09-01
Omsorgsnämnden Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2011-06-11 -- 2014-09-01
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-04-01
Omsorgsnämnden Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-09-01
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
 
Uppdaterad 2020-07-08 08:02:58