Förtroendevald   Johanna Beijer s <<
Adress   Möllekullavägen 127
Co Adress  
Postadress   294 93 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0456-81 61 40
Telefon mobil  
Fax  
E-post   johanna.beijer@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2020-04-30 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2020-04-30 --
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2020-04-30 --
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-07-01 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Vice ordförande 2019-06-05 --
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Representanter 2019-01-01 --
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-01-01 -- 2019-06-30
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2019-01-01 -- 2019-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 -- 2019-09-01
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2019-01-01 -- 2019-09-01
Namnkommittén Ersättare 2019-01-01 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-01-01 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-01-01 --
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ledamöter 2019-01-01 -- 2019-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-16 -- 2018-10-15
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2018-10-15 -- 2018-12-31
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Suppleanter 2015-04-02 -- 2019-05-09
Folkhälsoråd Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamöter 2014-08-19 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2014-04-02 -- 2014-08-19
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2013-06-11 -- 2015-06-02
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2012-12-04 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsen Ersättare 2012-10-08 -- 2014-04-01
 
Uppdaterad 2020-08-14 16:02:50