Förtroendevald   Daniel Berg s <<
Adress   Möllebjörkevägen 241
Co Adress  
Postadress   294 76 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-534 68 12
Fax  
E-post   daniel.berg@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Sölvesborgs Energi AB Vice ordförande 2019-05-10 --
Sölvesborgs Energi och Vatten AB Vice ordförande 2019-05-10 --
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Vice ordförande 2019-05-10 --
Omsorgsnämnden Ledamöter 2019-01-01 --
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2018-02-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Vice ordförande 2015-06-03 -- 2019-06-04
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter Suppleanter 2015-04-01 -- 2019-04-25
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2015-01-01 -- 2018-01-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunbygderåd Representanter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Naturvårdsrådet Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2014-08-19 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2014-08-19 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Vice ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2013-08-21 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Vice ordförande 2013-06-24 -- 2014-04-01
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2013-06-11 -- 2015-06-02
Kommunstyrelsen Ersättare 2012-10-08 -- 2014-04-01
 
Uppdaterad 2020-08-06 18:02:39