Förtroendevald   Margareta Forslund (-) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2018-02-01 -- 2018-12-31
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2016-04-19 -- 2018-01-31
Funktionshinderrådet Ersättare 2016-04-19 -- 2016-04-19
Pensionärsrådet Ersättare 2016-04-19 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gruppledare för de politiska partierna Gruppledare 2015-01-01 -- 2018-02-22
Kommunstyrelsen Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Omsorgsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-06-16 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 20:02:32