Förtroendevald   Robert Lindén sd <<
Adress   Siretorpsvägen 180
Co Adress  
Postadress   294 91 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0456-81 61 95
Telefon mobil  
Fax  
E-post   robert.linden@solvesborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Leader Sydost Representanter 2019-10-01 --
Brottsförebyggande rådet Ledamöter 2019-07-01 --
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-07-01 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2019-06-05 --
Folkhälsoråd Ledamöter 2019-01-01 --
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamöter 2019-01-01 --
Miljöförbundet Blekinge Väst Ledamöter 2019-01-01 --
Omsorgsnämnden Ordförande 2019-01-01 --
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-01-01 --
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2019-01-01 --
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation Representanter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
 
Uppdaterad 2020-11-26 20:05:08