Förtroendevald   Viveka Olofsson s <<
Adress   Höstvägen 7
Co Adress  
Postadress   294 37 SÖLVESBORG
Telefon bostad   0456-104 14
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   viveka.olofsson@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2019-01-01 --
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2019-07-01 --
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2019-01-01 -- 2019-06-30
Brottsförebyggande rådet Ersättare 2018-02-01 -- 2018-12-31
Folkhälsoråd Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Vice ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Funktionshinderrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-01 --
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2019-04-30
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2011-05-21 -- 2015-03-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ersättare 2019-01-01 --
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Representanter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ordförande 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunfullmäktige Ordförande 2010-11-01 -- 2014-08-29
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommuninvest ekonomisk förening Ersättare ombud 2019-01-01 --
Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2020-04-30 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter 2019-09-01 -- 2020-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 -- 2019-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kulturpriskommittén Ledamöter 2010-12-31 -- 2010-12-31
Leader Sydost Representanter 2015-01-01 -- 2014-12-31
Leader Sydost Representanter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Leader Sydost Representanter 2013-05-06 -- 2014-12-31
Pensionärsrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Pensionärsrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2019-01-01 --
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samordningsförbundet Finsam Blekinge Ersättare 2019-01-01 --
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Sydostkemi AB Ersättare 2009-05-26 -- 2010-12-31
Sölvesborgs Energi AB Revisorssuppleanter 2019-05-10 -- 2019-05-10
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud Stämmoombud 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud Stämmoombud 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Stämmoombud 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Industri AB Suppleanter 2007-04-20 -- 2011-04-15
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2019-06-05 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2011-06-11 -- 2015-06-02
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-06-01 --
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud Stämmoombud 2015-06-03 -- 2019-05-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-06-02
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-05-18 --
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen Ersättare 2019-10-14 -- 2020-04-30
Sölvesborgshem AB Ordförande 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgshem AB Ordförande 2013-12-31 -- 2015-04-01
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-05-10 --
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-04-01
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation Ersättare 2019-01-01 --
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Ersättare Stämmoombud 2019-05-15 --
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2017-01-01 -- 2019-05-14
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte Stämmoombud 2015-04-21 -- 2016-12-31
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter Suppleanter 2015-04-01 -- 2019-04-25
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter Suppleanter 2011-05-19 -- 2015-03-31
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2019-04-26 --
 
Uppdaterad 2020-12-04 20:04:48