Förtroendevald   Markus Alexandersson s <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   markus.alexandersson@telia.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Vårdförbundet Blekinge Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samordningsförbundet Finsam Blekinge Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ledamöter 2015-01-01 -- 2014-12-31
Kommunsamverkan Cura Individutveckling Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden Ledamöter 2017-03-27 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-06 --
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2019-04-30
Folkhälsoråd Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2018-02-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-04-01
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-04-01
 
Uppdaterad 2020-11-29 20:04:08