Förtroendevald   Lars Joelsson c <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2005-01-01 -- 2010-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 1999-01-01 -- 2002-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1988-11-01 -- 1991-10-31
 
Uppdaterad 2020-08-10 12:03:01