Förtroendevald   Benny Karlsson sd <<
Adress   Gjuterivägen 7
Co Adress  
Postadress   294 94 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0456-81 61 94
Telefon mobil   0766-22 69 88
Fax  
E-post   benny.karlsson@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-01 --
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2019-01-01 -- 2019-06-30
Funktionshinderrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden Ledamöter 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ledamöter 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-16 -- 2018-10-15
Funktionshinderrådet Ersättare 2016-08-23 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2019-04-30
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Folkhälsoråd Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Omsorgsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2014-04-02 -- 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2013-03-25 -- 2014-04-01
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2012-11-19 -- 2015-03-31
 
Uppdaterad 2020-09-19 20:02:43