Förtroendevald   Maria Knutsson m <<
Adress   Strandpromenaden 9
Co Adress  
Postadress   294 72 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0705-55 60 93
Fax  
E-post   maria@hennings-rokeri.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp) Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Fritids- och Kulturnämnden Ersättare 1990-07-01 -- 1991-12-31
Funktionshinderrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Funktionshinderrådet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1994-11-23
Kommunstyrelsens näringslivsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation Ersättare 2014-01-01 -- 2019-01-01
Kommuninvest ekonomisk förening Ersättare ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Blekingetrafiken AB - Ombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-06-02
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-04-29
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-04-01
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud Ersättare Stämmoombud 2011-01-01 -- 2015-03-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-01 --
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2019-04-30
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2011-05-21 -- 2015-03-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2007-05-26 -- 2011-05-20
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2003-05-15 -- 2007-05-25
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 1999-01-01 -- 2003-05-14
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 1995-01-01 -- 1998-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 1992-01-01 -- 1994-12-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Ledamöter 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 1994-11-24 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-04-01
Kommunstyrelsen Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Naturvårdsrådet Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Omsorgsnämnden Ledamöter 1999-01-01 -- 2002-12-31
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2007-01-01 -- 2010-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2016-03-08 -- 2018-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Strategisk personalförsörjning Ledamöter 2000-11-14 -- 2002-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2015-06-03 -- 2019-06-04
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2011-06-11 -- 2015-06-02
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2007-06-13 -- 2011-06-10
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2003-06-18 -- 2007-06-12
Beredning av budget för revisorerna Representanter 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2010-11-01 -- 2014-08-29
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2016-03-08 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2011-01-01 -- 2014-04-01
 
Uppdaterad 2020-08-06 20:02:51