Förtroendevald   Christina Hedenram s <<
Adress   Eddavägen 7032
Co Adress  
Postadress   294 95 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   christina.hedenram@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2020-06-15 -- 2020-10-19
Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-02-13 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2019-02-13
Kommunstyrelsen Ersättare 2000-06-19 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2000-06-19 -- 2002-12-31
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2004-02-23
Överförmyndarnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden Gode män 2015-01-01 -- 2018-12-31
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-01 --
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamöter 2003-01-01 -- 2006-12-31
Byggnadsnämnden Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunfullmäktige Ledamöter 2010-11-01 -- 2014-08-29
Kommunfullmäktige Ledamöter 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2002-11-01 -- 2006-10-31
Räddningstjänsten Västra Blekinge Ledamöter 2019-01-01 --
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2000-06-19 -- 2003-06-17
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott Vice ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Vice ordförande 2020-10-19 --
 
Uppdaterad 2020-11-29 20:04:08