Förtroendevald   Lennart Nilsson m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor Gode män 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-09-22 18:03:41