Förtroendevald   Vakant  sd <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2018-05-07 -- 2018-05-07
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2013-02-04 -- 2013-03-25
Byggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Funktionshinderrådet Ersättare 2016-04-19 -- 2016-08-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-02-03 -- 2020-05-18
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-09-19 -- 2019-09-19
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-12-13 -- 2018-12-13
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2018-10-16
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2018-10-17
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-03-27 -- 2017-03-27
Kommunfullmäktige Ersättare 2007-04-11 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1999-01-14 -- 2002-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-01
Omsorgsnämnden Ersättare 2020-04-27 -- 2020-04-27
Omsorgsnämnden Ersättare 2019-09-09 -- 2019-09-09
Omsorgsnämnden Ersättare 2018-05-07 -- 2018-05-07
Omsorgsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-01
Omsorgsnämnden Ersättare 2014-11-03 -- 2014-12-31
Omsorgsnämnden Ersättare 2013-05-06 -- 2013-06-24
Överförmyndarnämnden Ersättare 2020-02-03 --
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2020-04-27 -- 2020-04-27
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2019-05-01 -- 2019-05-01
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2015-04-01 -- 2015-04-01
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank Huvudmän 2012-11-19 -- 2012-11-19
Kommunstyrelsen Kontaktman hemvärnet 2019-01-01 -- 2019-01-01
Barn- och utbildningsnämnden Ledamöter 2019-01-01 -- 2019-01-01
Byggnadsnämnden Ledamöter 2019-01-01 -- 2019-01-01
Fritids- och Kulturnämnden Ledamöter 2019-06-17 -- 2019-06-17
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg Ledamöter 2018-05-07 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2019-09-09 -- 2019-09-19
Kommunfullmäktige Ledamöter 2013-05-13 -- 2013-06-05
Kommunfullmäktige Ledamöter 2002-11-01 -- 2002-10-31
Omsorgsnämnden Ledamöter 2020-02-03 -- 2020-04-27
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor Ledamöter 2013-02-04 -- 2013-04-23
 
Uppdaterad 2020-08-12 20:02:46