Förtroendevald   Elisabeth Jönsson s <<
Adress   Nygatan 12 B
Co Adress  
Postadress   294 34 SÖLVESBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0733-68 30 98
Fax  
E-post   elisabeth.jonsson@solvesborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Omsorgsnämnden Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Suppleanter 2007-04-20 -- 2011-04-15
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Suppleanter 2006-12-28 -- 2007-04-19
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2011-06-11 -- 2013-06-11
Sölvesborgs Kommunföretag AB Suppleanter 2009-11-23 -- 2011-06-10
Funktionshinderrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2014-10-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ledamöter 2014-04-02 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamöter 2012-10-08 -- 2014-04-01
Pensionärsrådet Ledamöter 2015-01-01 -- 2018-12-31
Sölvesborgs Energi AB Ledamöter 2019-05-10 --
Sölvesborgs Energi och Vatten AB Ledamöter 2019-05-10 --
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Ledamöter 2019-05-10 --
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Ledamöter 2015-04-01 -- 2019-05-09
Sölvesborgs Fjärrvärme AB Ledamöter 2011-04-16 -- 2015-03-31
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2013-06-11 -- 2015-06-02
Sölvesborgs Kommunföretag AB Ledamöter 2012-11-19 -- 2012-11-19
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-16 -- 2014-10-16
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-08-29 -- 2014-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-08-29
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2012-10-08
Kommunstyrelsen Ersättare 2009-11-23 -- 2010-12-31
Miljöförbundet Blekinge Väst Ersättare 2019-01-01 --
Naturvårdsrådet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Brottsförebyggande rådet Adjungerande 2018-02-01 -- 2018-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-19 20:02:43